Off Calheta

pico_ete_2013__418_site

Stormy weather.

http://picomyisland.org