Lajes do Pico

pico_ete_2013__451_site

Lajes do Pico in bad weather.

http://picomyisland.org